"ALL CAPS IN DEFENSE OF LIBERTY IS NO VICE."

Friday, October 02, 2009

CHICAGO ELIMINATED: WITHOUT ACORN VOTER FRAUD, BLACK PANTHER VOTER INTIMIDATION, SEIU THUGGERY AND AN 8-TO-1 SPENDING ADVANTAGE OBAMA LOSESCHICAGO LOST.

OBAMA LOST.

THE CHICAGO MACHINE LOST.

YUP: OBAMA - THE CHICAGO MACHINE'S NUMBER ON PITCHMAN - FAILED TO BRING BACK THE GOLD THIS TIME.

WITHOUT ACORN VOTER FRAUD, BLACK PANTHER VOTER INTIMIDATION, SEIU THUGGERY AND AN 8-TO-1 SPENDING ADVANTAGE OBAMA IS NOT SO FORMIDABLE.

UPDATE: OBAMA'S EGOMANIA WAS THE REASON CHICAGO LOST:


Paradoxically, Barack Obama's lightning in Copenhagen at the IOC meeting be what killed the Chicago Olympics 2016th

Det mener Kai Holm, tidligere medlem af IOC, der overfor ekstrabladet.dk giver et bud på, h vordan Chicago som den første kandidat kunne ryge ud af afstemningen - et stort nederlag for den amerikanske favorit og for præsident Obama, der fløj til København for at tale under Chicagos præsentation. It feels Kai Holm, a former IOC member who face ekstrabladet.dk give a bid on, h ow Chicago as the first candidate to drop out of the vote - a major defeat for the American favorite, and for President Obama, who flew to Copenhagen to speak at Chicago's presentation.

- Den måde at komme og være her i fem timer på, er et udtryk for en mangel på respekt for det, som valget af værtsby skal rumme, siger Kai Holm til ekstrabladet.dk - The way to come and be here for five hours, is a manifestation of a lack of respect for what the choice of host city must accommodate, "says Kai Holm to ekstrabladet.dk

For nogle år siden besluttede IOC, at medlemmerne ikke længere måtte rejse rundt til byerne på individuelle besøg. Some years ago, the IOC decided that members no longer had to travel to cities in individual visits. Siden dengang har statsoverhoveder som Tony Blair og Putin besøgt IOC-kongressen for at tale forskellige kandidaters sag, men de har alle tilbragt længere tid med IOC-medlemmerne. Since then, heads of state as Tony Blair and Putin visited the IOC congress to discuss various candidates matter, but they have all spent more time with IOC members.

Barack Obama brugte ikke meget mere end en time i selskab med IOC-medlemmerne i Bella Centeret. Barack Obama did not spend much more than an hour in the company of IOC members in the Bella Center. Det straffede de 94 stemmeberettigede IOC-medlemmer. It punished the 94 voting IOC members.

- Den respektløshed koster dem sejren, siger Kai Holm. - The disrespect cost them victory, "said Kai Holm.

VIA COMMENTER.

REPEAT:

WITHOUT ACORN VOTER FRAUD AND AN 8-TO-1 SPENDING ADVANTAGE OBAMA IS NOT INVINCIBLE.

No comments: